Autumn Mountain

Autumn Mountain, 24” x 24”, mixed media, SOLD