Aberaeron

Aberaeron
Aberaeron, watercolours, 38” x 30”, SOLD