Aberaeron

Aberaeron
Aberaeron, watercolours, 15” x 10”, SOLD